avatar

manych

MAX

5.60 5.98
avatar

passatiji

Dmitri

1.35 0.94
avatar 1.27 0.92
avatar

Superfly

Superfly

0.00 0.84
avatar 0.56 0.64
avatar 0.00 0.42
avatar 0.00 0.42
avatar 0.00 0.42
avatar 0.00 0.42
avatar 1.05 0.41
avatar

Grenholm

Аркадий

0.56 0.22
avatar 0.44 0.17
avatar

Kluchik

Дмитрий

0.43 0.16
avatar 0.20 0.08
avatar 0.10 0.04